Dalyvaujamasis biudžetas 2021

Dabartinis etapas

Įvykdytas biudžetas

Idėjų etapai

Informacija

-

Kauno rajono savivaldybė įgyvendina naują programą gyventojų į(si)traukimui į sprendimų priėmimą

Kauno rajone startuoja nauja pilietinio aktyvumo skatinimo, gyventojų įsitraukimo į sprendimų priėmimą - Dalyvaujamojo biudžeto (toliau DB) programa. Vasario mėn. 25 d. Kauno rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą ir patvirtino gyventojų iniciatyva teikiamų projektų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektinių idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą,  tai 2021-2027 metų Kauno rajono strateginio plėtros plano priemonė, įtraukianti rajono gyventojus į 2021-2023 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimą, sprendimų priėmimą. 2021 m. šiai programai įgyvendinti numatyta 50000 Eur suma. Neabejojama, kad idėjų, kurios prisidės prie kokybiškesnės, tvarkingesnės ir gražesnės aplinkos, bus daug, o dalyvaujamasis biudžetas bus tas įrankis, kuris leis realizuoti gyventojų idėjas.

Dalyvaujamasis biudžetas - tai būdas, kaip savivalda kartu su gyventojais sprendžia viešųjų lėšų panaudojimą, kai visi turi galimybę balsuoti už idėjas ir taip išrinkti geriausią. Pagal Tarybos patvirtintą tvarkos aprašą artimiausiu metu Kauno rajone bus paskelbtas kvietimas teikti paraiškas. Surinkus projektines idėjas, vertinimo komisija įvertins projektinio pasiūlymo administracinį tinkamumą ir nuasmenintos projektų idėjos su vizualizacija bus patalpintos į www.krs.lt svetainę balsavimui. 2 savaites Kauno rajone gyvenamąją vietą deklaravę, ne jaunesni nei 16 metų gyventojai galės elektroniniu būdu balsuoti už pateiktas projektų idėjas ir išrinkti geriausias. Daugiausiai balsų surinkusias idėjas, už numatytą 50 tūkstančių sumą, įgyvendins Kauno rajono savivaldybės administracija.

Nors DB idėjai jau daugiau nei 30 metų, šiuo metu, tai vienas iš sėkmingiausių dalyvavimo instrumentų per pastaruosius 15 - 20 metų.  DB pirmą kartą buvo įdiegtas 1989 metais Porto Alegre savivaldybėje Brazilijoje. Tai buvo viena iš priemonių, turėjusių pagelbėti mažiau pasiturintiems piliečiams gauti didesnę viešųjų išlaidų dalį. 1000 savivaldybių Amerikoje ir 500 Europos miestų taiko DB. Lietuvoje iš 60 savivaldybių veikiančią Dalyvaujamojo biudžeto programą turi 9 savivaldybės, dabar  rengia programas dar keletas. Šalyje DB įgyvendinančios savivaldybės jam skiria nuo 20 iki 300 tūkst. Eur.

Dalyvaujamoji valdysena

Demokratija (gr. δῆμος 'liaudis' + κρατῶ 'valdau') - reiškia valdymo formą, kurioje visi piliečiai turi teisę dalyvauti šalies valdyme, skirtingai nuo valdymo formos, kurioje tokia teisė priklauso vienai klasei, išskirtinei grupei arba autokratui.

Valdysena yra perspektyva, kuri suteikia valstybei nukreipimo (vairavimo) ir koordinavimo vaidmenį, a priori nesuvokiant, kad valstybė valdo visuomenę. Valdysena - tobulesnė demokratijos forma nei tradicinė atstovaujamoji demokratija, nekeičianti jos, o papildanti ją. Valdysenos procese dalyvauja "nauji" veikėjai (ekspertai, fiziniai asmenys ir pilietinė visuomenė).

Piliečių dalyvavimas apibūdinamas kaip „piliečių ir administratorių sąveika, susijusi su viešosios politikos sprendimais ir viešosiomis paslaugomis“ (Callahan, 2007). Dalyvavimas yra plati sąvoka, todėl tyrinėtojai nesutaria, kaip apibrėžti, kokį elgesį ar veiklą reiškia dalyvavimas. Greta šios sąvokos vartojamos ir kitos: į(si)traukimas (involvement), įgalinimas (engagement), svarstymas (deliberation) aktyvinimas ar aktyvus pilietiškumas.     

Projektų pateikimas

-

Projektų administracinis vertinimas

-

Projektų viešinimas

-

Projektų rinkimai

-

Prasideda balsavimas, kurio metu Jūs nuspręsite, kokias gyventojų idėjas verta įgyvendinti. 10 projektų ir net 2 savaitės laiko apsispręsti, kam Jūs atiduosite savo balsą. Tad jei Jums jau 16 metų, esate Kauno rajono gyventojas, galite balsuoti už projektą, kuris Jūsų manymu yra originaliausias, įdomiausias ir labiausiai reikalingas bendruomenei.

Balsavimo rezultatų vertinimas

-

Balsavimo rezultatų vertinimo etapo informacija

Įvykdytas biudžetas

-

Įvykdytas biudžeto etapas - informacija

Bendras biudžetas

  • BALSUOK €50,000

Galimos viešosios erdvės projektų idėjoms