Grįžti

Rekreacinė zona ir sveikatingumo takas Kauno tvirtovės III forte

-Nerodoma-  •  2021-07-02  •  Visi projektai  • 

Idėjos kodas: 157

Projekto rezultatai

Rekreacinės - edukacinės zonos ir 700 m sveikatingumo tako įrengimas III forto teritorijoje: paruošta įvaža nuo Karkazų kaimo, pastatytos 3 sezoninės pavėsines, įrengtas mini paplūdimys, paruoštos 3 aikštelės edukacijoms. Sveikatingumo trasoje būtų įrengiamos 4 apžvalgos aikštelės, nuo kurių atsivertų III forto vaizdai, taip pat įrengti 4 stilizuoti menininko R. Uždravio suoleliai skulptūros.

 Įgyvendinimo vieta

Kauno tvirtovės III forto teritorija, Garliavos apylinkių seniūnijoje

Projekto vertė   50000 Eur

Projekto aprašymas

Projekto idėja - sutvarkyti Kauno rajono kultūros paveldo objektą ir jį įveiklinti. Projekto vieta – išorinis III forto pylimas, kuris dar mažai įveiklintas. 2020 m. vietos bendruomenės iniciatyva forte, gavus Nacionalinę paramą bendruomenėms buvo įrengta vaikų žaidimo aikštelė, kuri tapo mėgstama Kauno rajono ir vietos bendruomenės šeimų lankoma vieta. Čia vyksta edukacinės programos, bendruomenė organizuoja tradicines šventes, forte gaminama Forto arbata, organizuojamos parodos ir koncertai, fortas yra lankomas turistų. Todėl vietos bendruomenė pritarė tokiai idėjai, kuri šį paveldo objektą padarytų dar patrauklesniu ir lankomu dar intensyviau.

Projekto tikslas – populiarinti kultūros paveldo objektą, sutvarkant ir atgaivinant III - ąjį Kauno tvirtovės fortą, pritaikant Kauno rajono gyventojų aktyviam poilsiui ir švietimui.

1.Uždavinys -  sukurti rekreacines edukacines zonas III forto teritorijoje;

Veiklos: Rekreacinėje zonoje išvalyti vandens telkinį, išvežti dumblą, sutvarkyti krantines, paruošti įvažą nuo Karkazų kaimo, pastatyti 3 sezonines pavėsines, įrengti mini paplūdimį, paruošti aikšteles edukacijoms.

2.Uždavinys – įrengti 700 metrų sveikatingumo trasą.

Veiklos: Nuo vaikų žaidimų aikštelės iki rekreacinės-edukacinės zonos reikia įrengti 700 m sveikatingumo trasą. Sveikatingumo trasoje įrengti 4 apžvalgos aikšteles, nuo kurių atsivertų III forto vaizdai, įrengti stilizuotus medinius suoliukus su menininko R. Uždravio skulptūromis. Sveikatingumo trasa jungtųsi su kita „Žvėrių tako“ trasa, kuri susiekia su Jiesios landšafto draustinio gamtiniu taku ir pasiekia Rokų apylinkes. Bus sukurtas vientisas kultūrinio turizmo maršrutas.

Garliavos apylinkių seniūnijos teritorijoje tarp Garliavos ir Kauno miestų nėra daugiau viešų erdvių ar pastatų, tai sutvarkius šį paveldo objektą, jis galėtų tapti vietos bendruomenės traukos centru, aktyvaus poilsio vieta. Pagal statistiką minėtoje teritorijoje gyvena arti 6 tūkst. gyventojų. III forto teritorija ir jos pastatai bendruomenei jau dabar tarnauja kultūros centru, kur Sąnašos bendruomenė organizuoja ir žmonės aktyviai renkasi į kultūros renginius, edukacijas ir kitas veiklas. Yra tokių tradicinių renginių į kuriuos renkasi viso rajono gyventojai, todėl sutvarkyti ir atgaivinti III forto teritoriją svarbu viso rajono gyventojams.

Trečio forto vizualizacija


Turite prisijungti ar registruotis kad komentuoti.
Etapai nenustatyti