Projektinės idėjos pagal: Visi projektai

Ši antraštė turi biudžetą €50,000

Esamos situacijos vaizdas

Girionių Liepų alėjos pritaikymas laisvalaikio, poilsio ir kultūrinei veiklai

2021-06-29  •  admin  •  Visi projektai

Projekto rezultatai

8 suoliukų su šiukšliadėžėmis komplektai ir aikštelių po suoliukais (iš trinkelių) įrengimas

 Įgyvendinimo vieta

Liepų alėja, Liepų g. 9a, Girionys, Samylų seniūnija, Kauno r.

Projekto vertė  

7200 Eur

Projekto aprašymas:

Girionių gyvenvietės pagrindinis akcentas – unikali Liepų alėja. Girionių Liepų alėja yra gyvenvietės pagrindinė arterija tarp miškininkystės srities įstaigų ir gyventojų bei studentų gyvenamųjų vietų. Todėl čia visada rasite skubančių į darbus, į ugdymo įstaigas ir grįžtančių iš jų darbuotojų ir studentų. Dažnai čia sutiksite ir akademinės visuomenės atstovų iš Lietuvos bei užsienio aukštųjų mokyklų bei kitų svečių. Alėją ypač pamėgę vyresni gyventojai ir mamos su vaikučiais. Problema – seni ir labai žemi, be atlošų suoliukai, nuo kurių labai sunku atsistoti senjorams, o ir atsisėsti ne visada iš karto pavyksta. Pagrindas po suoliukais nelygus ir duobėtas. Girionys 2020 m. pardėjo dalyvauti Šiuolaikinių seniūnijų projekte (Kaunas - kultūros sostinė 2022) su programa “Medžio kelias’. Liepų alėjoje planuojama daug renginių, dauguma iš jų 2022 metais. Būtų džiugu pakeisti 8 senus nepatogius suoliukus naujais patogesniais ir  pritaikytais aplinkai šiuolaikinio dizaino suoliukų komplektais, po suoliukais suformuoti pagrindą (iš trinkelių), pastatyti prie suoliukų derančias šiukšliadėžes. Įgyvendinus idėją – pagerėtų gyvenamoji aplinka, alėjos ir tuo pačiu visos gyvenvietės estetinis vaizdas.

€50,000

Rekreacinė zona ir sveikatingumo takas Kauno tvirtovės III forte

2021-07-02  •  admin  •  Visi projektai

Projekto rezultatai

Rekreacinės - edukacinės zonos ir 700 m sveikatingumo tako įrengimas III forto teritorijoje: paruošta įvaža nuo Karkazų kaimo, pastatytos 3 sezoninės pavėsines, įrengtas mini paplūdimys, paruoštos 3 aikštelės edukacijoms. Sveikatingumo trasoje būtų įrengiamos 4 apžvalgos aikštelės, nuo kurių atsivertų III forto vaizdai, taip pat įrengti 4 stilizuoti menininko R. Uždravio suoleliai skulptūros.

 Įgyvendinimo vieta

Kauno tvirtovės III forto teritorija, Garliavos apylinkių seniūnijoje

Projekto vertė   50000 Eur

Projekto aprašymas

Projekto idėja - sutvarkyti Kauno rajono kultūros paveldo objektą ir jį įveiklinti. Projekto vieta – išorinis III forto pylimas, kuris dar mažai įveiklintas. 2020 m. vietos bendruomenės iniciatyva forte, gavus Nacionalinę paramą bendruomenėms buvo įrengta vaikų žaidimo aikštelė, kuri tapo mėgstama Kauno rajono ir vietos bendruomenės šeimų lankoma vieta. Čia vyksta edukacinės programos, bendruomenė organizuoja tradicines šventes, forte gaminama Forto arbata, organizuojamos parodos ir koncertai, fortas yra lankomas turistų. Todėl vietos bendruomenė pritarė tokiai idėjai, kuri šį paveldo objektą padarytų dar patrauklesniu ir lankomu dar intensyviau.

Projekto tikslas – populiarinti kultūros paveldo objektą, sutvarkant ir atgaivinant III - ąjį Kauno tvirtovės fortą, pritaikant Kauno rajono gyventojų aktyviam poilsiui ir švietimui.

1.Uždavinys -  sukurti rekreacines edukacines zonas III forto teritorijoje;

Veiklos: Rekreacinėje zonoje išvalyti vandens telkinį, išvežti dumblą, sutvarkyti krantines, paruošti įvažą nuo Karkazų kaimo, pastatyti 3 sezonines pavėsines, įrengti mini paplūdimį, paruošti aikšteles edukacijoms.

2.Uždavinys – įrengti 700 metrų sveikatingumo trasą.

Veiklos: Nuo vaikų žaidimų aikštelės iki rekreacinės-edukacinės zonos reikia įrengti 700 m sveikatingumo trasą. Sveikatingumo trasoje įrengti 4 apžvalgos aikšteles, nuo kurių atsivertų III forto vaizdai, įrengti stilizuotus medinius suoliukus su menininko R. Uždravio skulptūromis. Sveikatingumo trasa jungtųsi su kita „Žvėrių tako“ trasa, kuri susiekia su Jiesios landšafto draustinio gamtiniu taku ir pasiekia Rokų apylinkes. Bus sukurtas vientisas kultūrinio turizmo maršrutas.

Garliavos apylinkių seniūnijos teritorijoje tarp Garliavos ir Kauno miestų nėra daugiau viešų erdvių ar pastatų, tai sutvarkius šį paveldo objektą, jis galėtų tapti vietos bendruomenės traukos centru, aktyvaus poilsio vieta. Pagal statistiką minėtoje teritorijoje gyvena arti 6 tūkst. gyventojų. III forto teritorija ir jos pastatai bendruomenei jau dabar tarnauja kultūros centru, kur Sąnašos bendruomenė organizuoja ir žmonės aktyviai renkasi į kultūros renginius, edukacijas ir kitas veiklas. Yra tokių tradicinių renginių į kuriuos renkasi viso rajono gyventojai, todėl sutvarkyti ir atgaivinti III forto teritoriją svarbu viso rajono gyventojams.

Trečio forto vizualizacija

€50,000

Rykštynės parko Karmėlavos seniūnijoje atnaujinimas

2021-06-29  •  admin  •  Visi projektai

Projekto rezultatai

Atnaujinta amfiteatro scena, žiūrovų vietos, pakeista danga treniruoklių ir žaidimų aikštelėse, pasodinti daugiamečiai želdynai.

 Įgyvendinimo vieta

Rykštynės k. Karmėlavos seniūnija, Kauno r.

Projekto vertė

50000 Eur

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas - atnaujinti Rykštynės parką Karmėlavos seniūnijoje.

Projekto tikslinė grupė  -  visi Kauno rajono savivaldybės gyventojai.

Sprendžiama problema. Svarbiausias projekto atspirties taškas - Rykštynės amfiteatro atnaujinimas.

Atsiras nauja erdvė meno kolektyvų pasirodymams. Kulautuva yra garsi bardų festivaliu „Akacijų alėja“, Karmėlavos seniūnija nori garsinti Kauno rajoną ne tik Oro uostu, tačiau siekia tapti kultūros renginių traukos zona.

Atnaujintas parkas bus suskirstytas į 5 zonas: apsauginę, reprezentacinę, aktyvaus poilsio, pasyvaus poilsio ir skiriamąją.

Rykštynės parko amfiteatro atnaujinimas yra aktualus visam Kauno rajonui. Planuojami tradiciniai kultūros renginiai neabejotinai taps viso Kauno rajono gyventojų traukos zona.

Rykštynės parko amfiteatro aikštė jau dabar yra kultūrinės traukos objektas. Čia organizuojamos bendruomenės Joninės ir kiti etnokultūriniai renginiai. Sutvarkius Rykštynės parko amfiteatrą ir  pritaikius jį kultūros poreikiams, Ramučių kultūros centras planuoja organizuoti respublikinius ir tarptautinius vasaros mėgėjų teatrų festivalius, inicijuojamus meno vadovės Hanos Šumilaitės. Vasaros metu čia galėtų vykti dalis respublikinio vaikų teatro festivalio „Geriausias vitaminas – teatras“ ir tarptautinio mėgėjų teatro festivalis „Maskaradas“. Taip pat planuojami  reguliarūs vasaros naktinio kino po atviru dangumi seansai,  profesionaliosios muzikos koncertai, įvairios edukacijos.

 Įgyvendinant partnerystės ir "Šiuolaikinių seniūnijų" projektus, drauge su VšĮ "Kaunas2022",  2021 metų birželio mėn., čia planuojama organizuoti vieną iš  roko kultūros festivalio "Gatvės rokas" koncertų. Netolimoje ateityje, Rykštynės parko erdvėje, numatoma įrengti stacionarius parodų stendus, kuriuose būtų eksponuojami tiek profesionalių menininkų, tiek mėgėjų fotografijų darbai, atkuriantys etnografo Balio Buračo veiklos retrospektyvą."

€50,000

Drąseikių karjero rekreacinė zona

2021-07-02  •  admin  •  Visi projektai

Projekto rezultatai

Įkurta aktyvaus laisvalaikio zona visų amžiaus grupių Kauno raj. gyventojams Drąseikių karjero pakrantėje

 Įgyvendinimo vieta

Lapių sen. Drąseikių karjero pakrantė

Projekto vertė   50000 Eur

Projekto aprašymas

Projekto tikslas sukurti laisvalaikio zoną Drąseikių karjero pakrantėje, kuria galėtų naudotis ne tik Lapių seniūnijos, bet ir kitų Kauno raj. seniūnijų gyventojai. Drąseikiu karjeras visada buvo populiari pasivaikščiojimų ir maudynių bei sniego ir ledo pramogų vieta tarp aplinkinių Kauno raj. seniūnijų gyventojų. Tai lemia karjero žinomumas, išskirtinė aplinka, geras privažiavimas ir tai, kad šioje Kauno raj. pusėje nėra daug gyventojų laisvalaikiui tinkamų vandens telkinių. Tačiau Drąseikių karjero  teritorijoje visai nėra laisvalaikio praleidimui pritaikytos infrastruktūros. Drąseikių laisvalaikio zona bus pritaikyta visų amžiaus grupių gyventojams, nuo vaikų iki senjorų. Ji orientuota tiek į laisvalaikio veiklas vandenyje (pontoninė sala šokinėjimui į vandenį arba poilsiui ir pačiūžų apsiavimui esant ledui) ir laisvalaikio veiklas sausumoje (pakrantės kliūčių ruožas, laužavietė su suoliukais, tinklinio ir petankės aikštės, prisitraukimų skersiniai, poilsio gultai). Aktyvaus laisvalaikio zona bus orientuota į visus metų laikus. Pakrantės kliūčių ruožas, laužavietė su suoliukais, poilsio gultai, žaidimų aikštės, prisitraukimų skersiniai bus pritaikyti naudoti visais metų laikais. Šiltuoju sezonu maudynės ir saulės vonios, vėsiuoju čiuožinėjimas ant ledo ir ant pakrantės kalniukų, pasivaikščiojimai pakrante ir mišku.

Drąseikių karjero laisvalaikio zona prisidės prie Kauno raj. gyventojų fizinio aktyvumo didinimo ir gryname ore praleisto laiko trukmės ilginimo. Tai bus vieta, kurioje susirinks aktyvų laisvalaikį gamtoje mėgstantys Kauno raj. gyventojai. Čia jie galės ilsėtis, sportuoti, leisti laisvalaikį drauge ir bendrauti. Tai bus puiki erdvė sporto populiarinimo akcijoms ir renginiams organizuoti. Drąseikių karjero aktyvaus laisvalaikio zona  prisidės prie gyventojų fizinio aktyvumo trūkumo, streso pertekliaus ir bendravimo trūkumo problemų sprendimo.. COVID-19 pandemija priminė, kad laisvalaikis gamtoje yra labai svarbus gyventojams ir padeda palaikyti gerą emocinę ir fizinę būklę, tad laisvalaikio zona prie Drąseikių karjero taip pat prisidėtų prie gyventojų laisvalaikio galimybių laikantis saugių atstumų esant pandemijai didinimo. Buvimas gamtoje, veiklos suburiančios šeimas, draugus ir netgi nepažįstamus žmones taps puikia bendravimo ir aktyvaus laisvalaikio zona, kuri ateityje bus dar plečiama ir tobulinama.

Draseikių karjero rekreacinės zonos vizualizacija  

€50,000

Aktyvaus laisvalaikio skatinimas Alšėnų seniūnijoje

2021-07-02  •  admin  •  Visi projektai

Projekto rezultatai

Tinklinio aikštelės įrengimas su inventoriumi ir 2 lauko suoliukais , lauko teniso stalas su trinkelių pagrindo aikštele, betono suoliuku ir šiuklių dėže.

 Įgyvendinimo vieta

Mastaičių kaimo parkas (sklypo unikalus Nr. 4400-2076-9295) ir visuomenės poreikiams skirtas sklypas Alytaus g. 44, Mastaičių k., Kauno r. (sklypo unikalus Nr. 4400-2057-6076 )

Projekto vertė  10 943,27 Eur

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – žmonių fizinio aktyvumo ir užimtumo skatinimas, įrengiant paplūdimio tinklinio aikštelę ir pastatant lauko teniso stalą Mastaičių kaimo viešosiose erdvėse. Taip atsiras galimybės Alšėnų seniūnijos ir aplinkinėms šeimoms, jaunimui ir vaikams gerinti gyvenimo kokybę aktyviai ir turiningai leidžiant laisvalaikį savo gyvenamojoje aplinkoje.

Mastaičių kaimo viešosios erdvės gražiai sutvarkytos, aprūpintos inventoriumi labiau orientuotu į mažesnio amžiaus vaikus ir senjorus. Labai trūksta inventoriaus suburiančio jaunimą ir šeimas. Ypač iš paauglių dažnai girdimas klausimas „o ką mums veikti“. Akivaizdu, jie nuobodžiauja ir labai gaila, kai iš to „neturėjimo ką veikti“ užsiima netinkama veikla. Nei tinklinio aikštelės, nei teniso stalų ar panašaus lauko inventoriaus nėra nei kaimyninėse seniūnijose, nei gretimuose kaimuose. Sparčiai plečiantis naujiems gyvenamiesiems rajonams Alšėnų seniūnijoje, kur dažniausiai kuriasi jaunos šeimos su vaikais, yra būtina kurti erdves aktyviam laisvalaikio praleidimui. Per komandinę sportinę veiklą bus sprendžiama ir naujakurių problema, padedant jiems lengviau įsitraukti į bendruomenę ir jos veiklą.

Tikimasi, jog įgyvendintas projektas ženkliai prisidės prie vietos gyventojų, ypač jaunų žmonių, ir svečių fizinio aktyvumo bei aktyvaus poilsio poreikių tenkinimo ir pasitarnaus kaip svarbi bendravimo skatinimo ir užimtumo forma.

Nauda neabejotina, nes sporto aikštelės suburs įvairaus amžiaus bendruomenės narius, šeimas, bei paskatins juos dar aktyviau lankytis šauniai tvarkomose Mastaičių kaimo viešosiose erdvėse. Atsiras galimybė organizuoti vietinius sporto mini renginius. Taip bus skatinama ne tik fizinė veikla, bet ir bendruomeniškumas, ypatingai įtraukiant nuobodžiaujantį jaunimą, kuriam tinklinio ir teniso sporto šakos yra vienos iš patraukliausių. Be to, projekto dėka bus pagražinta ir viešųjų erdvių aplinka.

€50,000

Saulės laikrodžio įrengimas prie Šlienavos pagrindinės mokyklos

2021-07-02  •  admin  •  Visi projektai

Projekto rezultatai

Bus įrengtas horizontalus saulės laikrodis

 Įgyvendinimo vieta

 Kauno r., Samylų sen., Šlienavos k., Mokyklos g. 13

Projekto vertė -  2 656,50 Eur

Projekto aprašymas

Įrengtas saulės laikrodis, prisidėtų prie dabartinio planuojamo teritorijos pritaikymo laisvalaikiui skirtingų amžiaus grupių bendruomenės nariams. Saulės laikrodis būtų naudojamas ne tik edukacinėms veikloms, kaip mokslinis prietaisas, bei taptų ir dekoratyviniu Šlienavos k. elementu.

Saulės laikrodis būtų horizontalus, iš akmens plytelių sudėliotų vejoje. Plytelės kairiajame kampe, viršuje, žymėtų žiemos laiką romėniški skaičiai, o dešiniajame kampe, apačioje, žymėtų vasaros laiką, arabiški skaičiai, per vidurį laikrodžio būtų akmens plokštė, kurioje išgraviruotos mūsų  seniūnijos etnografiniu elementu ir simboliu tapusios pėdutės,  kurios siejasi su didžiausiu mūsų seniūnijos kasmetiniu renginiu „Pėdos marių dugne“. Plokštę dalinanti  vidurdienio linija nurodytų žmogaus stovėjimo vietą skirtingais mėnesiais, taip saulė mestų stovinčio žmogaus šešėlį ant valandos plytelės, o žmogaus šešėlis parodytų esamą laiką. Visa išsami informacija plokštėje, kaip naudotis saulės laikrodžiu, būtų pateikta išgraviruotu tekstu.

Įrengus saulės laikrodį, moksleiviai pertraukų metu daugiau laiko praleistų gamtoje, o saulės laikrodis galėtų pasitarnauti gamtamokslinių žinių praturtinimui, atskleisdamas Saulės judėjimo „ekliptika“ dėsningumus, kalendoriaus sudarymo principus, laiko skaičiavimo sistemų įvairovę, skirtumus tarp juostinio bei vietinio laiko ir t.t., taip skatindamas jaunąją kartą domėtis astronomija, fizika, matematika.  Saulėtomis dienomis, ypač pradinių klasių moksleiviai galėtų mokytis gamtoje, bei stebėti dienos laiko pokyčius saulės atžvilgiu, taip pat pažinti valandas saulės pagalba.

Įgyvendinus idėją pagražėtų teritorija prie Šlienavos pagrindinės mokyklos, saulės laikrodis taptų traukos centru ne tik Šlienavos pagrindinės mokyklos moksleiviams, bet ir skirtingų amžiaus grupių bendruomenės nariams, svečiams, būtų stiprinamas bendruomeniškumas, skatinamas vietos gyventojų įtraukimas į viešąjį gyvenimą, pagerėtų vietos įvaizdis, būtų išryškintas mūsų kraštui būdingas identitetas.

€50,000

Raudondvario turgelis

2021-06-29  •  admin  •  Visi projektai

Projekto rezultatai:

Bus įrengta turgavietė Raudondvaryje ir sukurta jauki, saugi aplinka bendruomenės bendravimui ir bendradarbiavimui, kameriniams renginiams.

 Įgyvendinimo vieta

J. Naujalio ir Atgimimo gatvių, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r.  sankirta

Projekto vertė

49115 Eur

Projekto aprašymas:

Viena iš didžiausių Kauno rajono seniūnijų neturi erdvės, kur galima būtų saugiai prekiauti, apsirūpinti vietos ūkininkų, daržovių ir vaisių augintojų produkcija. Mitybos specialistai nurodo, jog sveikatai palankiausia ir vertingiausia yra tai, kas auga čia pat, mūsų krašte. Keičiantis maisto vartojimo įpročiams, auga poreikis geram maistui. Trumpųjų maisto tiekimo grandinių dėka vartotojai gauna sveikesnį, vertingesnį maistą, kurį perkant nereikia papildomai mokėti dar ir tarpininkui. Taigi, trumposios maisto tiekimo grandinės yra nauda tiek vietos gamintojams, tiek ir vartotojams. Jau eilę metų ši problema gvildenama bendruomenės, seniūnaičių susirinkimuose. Yra numatyta turgelio vieta. Seniūnija yra atlikusi visus reikiamus žemės įforminimo, projektavimo darbus. Ypatingai turgelis spręstų pagyvenusių senjorų vienišumo problemą, nors šis projektas aktualus, reikalingas bei naudingas visų bendruomenės amžiaus ir socialinės padėties grupėms.

Projekto tikslas – pagerinti Raudondvario ir aplinkinių seniūnijų bendruomenių gyvenimo kokybę, sudarant sąlygas gyventojams apsirūpinti sveikesne ir vertingesne žemės ūkio produkcija, bei parduoti derliaus perteklių.

Uždaviniai:

1.Įrengti turgavietę Raudondvaryje;

2.Sukurti jaukią, saugią aplinką bendruomenės bendravimui ir bendradarbiavimui;

Raudondvariui labai reikalingas turgelis, kur galima būtų tiek nusipirkti, tiek parduoti savo gaminius, ekologiškus vaisius ar daržoves. Tai būtų puikus bendrystės paskatinimas, susipažinimui su kaimynais. Šis turgelis gražiai derėtų su senąja ir naująja Raudondvario dalimi, puoštų gyvenvietę. Turgelį sudarys šeši patogūs ir ekologiški nameliai, bus vietos automobiliams, prekybai iš bagažinių, vietos pastatyti dviračius. Bus pastatyti stacionarūs stalai, kuriuos taip pat panaudotume rengiant miestelio šventes, degustacijas, įvairių šalių virtuvių pristatymus. Estetiška, įsiliejanti į Raudondvario aplinką turgavietė, puoštų mūsų gyvenvietę, trauktų gyventojus bendrauti, kartu tvarkytis ir dalintis.

€50,000

Muzikinis parkas Domeikavoje

2021-07-02  •  admin  •  Visi projektai

Projekto rezultatai

Lauko muzikos instrumentai su montavimo darbais

 Įgyvendinimo vieta

Aukščių g. Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r.sav.

Projekto vertė   49949 Eur

Projekto aprašymas

         Projekto tikslas – įrengti kiekvienam prieinamą muzikinę erdvę su lauko muzikos instrumentais po atviru dangumi, siekiant terapinių, pramoginių bei edukacinių tikslų.

         Šiuo metu, kai pasaulis ir mūsų šalis sukaustyta pandemijos, žmonės yra pasyvūs, neaktyvūs, daug laiko praleidžia namuose prie televizorių ar kompiuterių, tad labai svarbu, kad jie turėtų sąlygas kuo aktyviau leisti savo laisvalaikį, kad kuo daugiau laiko praleistų gamtoje.

         Šiais instrumentais gali groti visi: mažamečiai vaikai ir ūgtelėję moksleiviai, jaunuoliai, įvairių sveikatos sutrikimų, tame tarpe ir negalią turintys asmenys, šeimos, bendruomenės, senjorai. Taigi, projekto tikslinė grupė -  asmenys nuo 0 iki 99+ m. Įvaldyti šiuos muzikos instrumentus ir mėgautis muzika yra itin paprasta ir tikrai nereikia turėti muzikinių žinių, norint jais muzikuoti.

     Nemaža dalis tiek mokyklinio amžiaus, tiek ir vyresnio amžiaus piliečių, prijaučiančių muzikai ir norinčių muzikuoti, deja, neturi tokios galimybės. Ne visi tėvai yra pajėgūs leisti savo atžalas į muzikos mokyklas ar nupirkti tikrai nepigius muzikos instrumentus. Vyresnieji, kurių svajonė lankyti muzikos užsiėmimus kažkada taipogi neišsipildė. Senjorai, kurie kadaise su bendraminčiais  dainavo ir smagiai leido laiką, tapo uždari, dažnai jaučiasi vieniši ir liūdni. Jiems visiems - puikus problemos sprendimo būdas – lauko muzikos instrumentai atviroje, visiems pasiekiamoje vietoje, po atviru dangumi, kur muzikuoti galima bet kuriuo paros metu, bet kuriuo metų laiku, šviečiant kaitriai saulei, gaiviam lietui lyjant ar geram šaltukui spaudžiant. Be galo smagi veikla ištisus metus gryname ore yra garantuota!

       Verta prisiminti, jog muzika – ne tik sielos gydytoja, tai galimybė visiems susitikti ir pabendrauti. Esama situacija, ypač mokyklinio amžiaus vaikus, dar labiau įtraukė į virtualų gyvenimą. Muzikinė erdvė po atviru dangumi – puiki galimybė „išlįsti“ iš kompiuterių, planšečių ir mobiliųjų telefonų ekranų, susitikti gyvai su draugais, paleisti susikaupusias negatyvias emocijas; tai skatina kūrybiškumą, bendruomeniškumą, kompromisų ieškojimą, dalijimąsi, bendradarbiavimą.

Žmonės mėgsta groti šiais muzikiniais įrenginiais nepriklausomai nuo amžiaus, nes muzikinė veikla lauke praturtina jų laisvalaikio laiką, skatina judrumą ir fizinį aktyvumą, suartina ir skatina bendruomeniškumą, sužadina teigiamus jausmus ir geras emocijas, prisideda prie žmogaus sveikatinimo, atpalaiduoja, didina pasitikėjimą savimi. Skleidžiami garsai mažina susijaudinimą, liūdesį, pyktį bei depresijos simptomus ir tuo pačiu verčia šypsotis, džiaugtis, būti gerų emocijų apsuptyje bei harmonijoje. Plačiąja prasme – tai gėrio, grožio, teigiamų emocijų skleidimas. Groja visi, net ir neturintys muzikinio išsilavinimo, nes instrumentai visuomet skleidžia darnius garsus.

    Po atviru dangum, muzikinių lauko instrumentų parke būtų galima organizuoti edukacijas, terapijas, būtų skatinamas vaikų ir jaunimo užimtumas, būtų skatinama antikovidinė programa – tiek fizinio, tiek emocinio imuniteto stiprinimas (buvimas gryname ore, bet kuriuo metų laiku, depresyvių nuotaikų šalinimas, teigiamų emocijų gavimas), nes reikia pabrėžti, kad šiuo metu tai būtų labai aktualu, kadangi dauguma žmonių yra emociškai, psichologiškai sugniuždyti, tad ypatingai svarbu tokia visiems prieinama, pasiekiama veikla bei įgalinta žalioji zona. Ši vieta galima teigti, kad yra Domeikavos viduryje, netoli būtų ateiti ir Domeikavos lopšelio-darželio auklėtiniams su auklėtojom, kad būtų pravesti edukaciniai užsiėmimai, taip pat į šį parką galėtų ateiti Domeikavos gimnazijos moksleiviai, su galimybe turėti muzikos pamoką po atviru dangum.

      Domeikavos seniūnija viena iš sparčiausiai besiplečiančių seniūnijų Kauno rajone, kurioje didžiąją gyventojų dalį sudaro jaunos šeimos su vaikais, tad ypatingai svarbu turėti įgalintų žaliųjų zonų, kur būtų galima leisti laisvalaikį.

€50,000

Gyvenkime sveikiau

2021-06-29  •  admin  •  Visi projektai

Projekto rezultatai

Bus įrengta krepšinio aikštelė, treniruokliai, žaidimų namelis, supynė, sutvarkytas takelis.

 Įgyvendinimo vieta

 Saulėtekio g. 6, Muniškių kaimas, Kauno r.

Projekto vertė

34600 Eur

Projekto aprašymas:

Vaikai – didžiausia Dievo dovana, prasmė ir laimė. Kurkime draugišką ir saugią aplinką mūsų vaikams, lavinkime ir ugdykime teisingus įpročius ir kilnaus elgesio vertybes. Kurkime ją kartu. Projekto tikslas – skatinti bendruomenės saugų fizinį užimtumą ir sveiką gyvenseną tikslinėje Kauno rajono teritorijoje – Babtų seniūnijoje, Muniškių kaime. Tikslinė grupė – moksleiviai ir ikimokyklinio amžiaus vaikai, kaimo gyventojai ir svečiai. Sprendžiama problema: mažas bendruomenės fizinis aktyvumas ir saugių vietų sportui trūkumas. Kokybiškam vaikų užimtumo organizavimui trūksta funkcionalios lauko sporto aikštelės. Šiuo metu vaikai neturi aplinkos, tinkamos žaisti krepšinį, futbolą, kvadratą, daryti mankštą ir užsiimti kita sportine veikla. Ypač svarbus yra fizinio aktyvumo skatinimo poreikis, nes vaikai panirę į rutiną ir skaitmenines technologijas. Įvairūs fizinio aktyvumo tyrimai rodo prastėjančią fizinio aktyvumo situaciją, apie 80 proc. vaikų ir paauglių nepasiekia rekomenduojamo fizinio aktyvumo kiekio. Neabejotina, kad sveikatos sutrikimai, kuriuos sukelia toliau augantis visuotinis fizinis pasyvumas ir vaikų bei paauglių nutukimo didėjimas yra problema. Šią problemą visi kartu norime spręsti neatidėliotinai, norime įrengti kompleksinę sporto aikštelę  visiems gyventojams ir svečiams, o kartu ir žaidimų erdvę mažiesiems broliams ir seserims tikslu ugdyti ir lavinti teisingus įpročius nuo vaikystės.

Numatytas projekto idėjos įgyvendinimas leistų ne tik padidinti fizinį gyventojų užimtumą, gyventi sveikiau, tačiau kartu pagerėtų socialinė integracija, pilietiškumas ir gyvenimo kokybė. Tik sveikas ir fiziškai aktyvus žmogus gali žengti per gyvenimą laimingas, rūpintis savo šeimos ir bendruomenės gerove.

Problemos sprendimo būtinumas buvo aptartas su Muniškių kaimo seniūnaite ir Babtų seniūnijos seniūnu, nuspręsta rengti projekto idėją „Gyvenkime sveikiau“.

€50,000

Liepų al., Vaišvydavos k. pritaikymas bendruomenės reikmėms

2021-07-02  •  admin  •  Visi projektai

Projekto rezultatai

Bus įrengta 5-12 metų vaikams skirta žaidimų zona su daugiafunkciniu įrenginiu.

 Įgyvendinimo vieta

Liepų al., Vaišvydavos k., Kauno r.

Projekto vertė   6200 Eur

Projekto aprašymas

Projekto tikslas, tikslinė grupė, sprendžiama problema (ne daugiau kaip 0,5 psl.)

Projekto tikslas – vaikų žaidimo zonos įrengimas, nes artimiausia vaikų žaidimų aikštelė yra Girionių k., už maždaug 3 km, todėl vietiniai Vaišvydavos k. vaikai neturi kur praleisti laiką kieme.

                      2020 m. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu buvo pritarta sklypo, kuriame planuojama įgyvendinti iniciatyvą, paėmimui visuomenės poreikiams. Sklypas, kuriame planuojama įrengti žaidimų zoną 2021 m. vasario 2 d. valstybinės žemės panaudos sutartimi Nr. 7SUN-9-(14.7.56) Kauno rajono savivaldybei buvo perduotas neatlygintinai naudotis 99 m.

  Sklype vietiniai gyventojai savo lėšomis įrengė smėlio tinklinio aikštelę. Turime viziją šioje teritorijoje įrengti suaugusių sporto įrenginius, aikštelę mažesnių vaikų žaidimams, smėlio dėžę. O šiuo, pirminiu etapu norime įrengti 5-12 m vaikams skirtą žaidimų zoną su daugiafunkciniu įrenginiu, kad tėveliams žaidžiant tinklinį, vaikai taip pat turėtų užsiėmimą. Artimiausia vaikų žaidimų aikštelė yra Girionių k., už maždaug 3 km, todėl vietiniai Vaišvydavos k. vaikai neturi kur praleisti laiką kieme.

                      Įrengus žaidimų zoną vaikams, teritorija taptų dar patrauklesnė skirtingų amžiaus grupių lankytojams, kadangi atsirastų vieta, skirtai visai šeimai. Netoliese yra Dubravos arboretumas, dviračių takai, Vaišvydavos blindažas, Kauno marių regioninio parko lankytojų centro ekspozicija,- galima susiplanuoti turiningą  (sportinę, pažintinę ir kultūrinę) veiklą šeimai gamtoje visai dienai. Taip pat pagerėtų esamos gyvenamosios aplinkos kokybė.

€50,000