Pagalba

Aktualu

Dalyvaujamojo biudžeto priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašas

Viešųjų erdvių sąrašas

Preliminari sąmatos forma

Kontaktiniai asmenys konsultacijoms:

Dalyvaujamojo biudžeto priemonės įgyvendinimo, projekto idėjos parengimo, projekto idėjos atitikimo reikalavimams klausimais

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė Žaneta Danauskienė, tel. nr. 8 607 31 513, el. p. zaneta.danauskiene@krs.lt

vedėjo pavaduotoja Asta Tamonienė, tel. nr. 8 609 88 379, el. p. asta.tamoniene@krs.lt;

Projekto idėjos pateikimo ir paraiškos užpildymo, interneto svetainės naudojimo, vizualizacijų parengimo klausimais Žemės ūkio ir kaimo plėtros vyr. specialistė Reda Levendrauskaitė, tel. nr. 8 671 90 187, el. p. reda.levendrauskaite@krs.lt
Teritorijų, architektūrinių sprendinių klausimais Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Gabija Kušleikaitė, tel. 8 606 62 541, gabija.kusleikaite@krs.lt
Statybos, išlaidų pagrįstumo klausimais Aplinkos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Katilius, tel. 8 686 52 536, egidijus.katilius@krs.lt

DUK

Kas gali pateikti projekto idėją?

Projektų idėjų pasiūlymus gali teikti ne jaunesni nei 18 metų fiziniai asmenys nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos.

Kaip pateikti projekto idėją?

Projekto idėja teikiama užpildant internetinę paraiškos formą svetainėje dalyvauk.krs.lt

Kodėl norėdamas prisijungti prie svetainės turiu prisijungti prie elektroninių valdžios vartų portalo?

Administracinės atitikties vertinimo metu tikrinama, ar idėją pateikęs asmuo yra pilnametis. Balsavimo rezultatų vertinimo metu tikrinama, ar balsavęs asmuo yra Kauno rajone gyvenamąją vietą deklaravęs 18 metų sulaukęs asmuo. Tam, kad būtų galima atlikti šiuos patikrinimus, asmuo turi būti audentifikuojamas.

Kas gali balsuoti už projektų idėjas?

Balsuoti už Dalyvaujamojo biudžeto projektų idėjas gali ne jaunesni kaip 18 metų Kauno rajone gyvenamąją vietą deklaravę asmenys. Balsavimo instrukcija