Dalyvaujamasis biudžetas. Kas tai?

Dalyvaujamasis biudžetas – tai būdas kartu su gyventojais spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai jie patys siūlo idėjas savivaldybei ir balsuodami renka labiausiai patikusias. Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos skatina bendruomenę aktyviau dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose, didina pasitikėjimą.

Priemonė įgyvendinama ne tik Lietuvoje, tačiau ir visame pasaulyje. Pats pirmasis dalyvaujamasis biudžetas pasaulyje įvyko 1989 m. Porto Alegrėje, Brazilijoje.

Kauno rajono savivaldybė Dalyvaujamąjį biudžetą įgyvendinti pradėjo 2021 m., 2024 m. gyventojai idėjas teiks ketvirtus metus iš eilės.

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS