Dalyvaujamasis biudžetas 2023

Dabartinis etapas

Įvykdytas biudžetas

Idėjų etapai

Projektų idėjų teikimas

-

Projektų idėjos teikiamos nuo sausio 30 d. iki vasario 26 d.

Projektų idėjos skirstomos į tris kategorijas: mažos apimties (neviršija 20 tūkst. Eur), vidutinės apimties (neviršija 50 tūkst. Eur) ir didelės apimties (neviršija 100 tūkst. Eur). Tas pats projekto idėjos pasiūlymas gali dalyvauti tik vienoje projektų idėjų kategorijoje (ji pasirenkama pagal teikiamos projekto idėjos sąmatos dydį).

PASIŪLYMUS GALI TEIKTI NE JAUNESNI NEI 18 METŲ FIZINIAI ASMENYS, NEPRIKLAUSOMAI NUO JŲ GYVENAMOSIOS VIETOS.

Būtinieji reikalavimai projekto idėjai:

  • turi būti įgyvendinama vienoje iš nurodytų Kauno rajono viešųjų teritorijų (žr. žemėlapyje), viešųjų erdvių sąrašas;
  • turi būti nekomercinės paskirties, skirta gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti;
  • projekto idėjos sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemų eksploatavimui.

Projekto idėja pateikiama užpildant elektroninę paraiškos formą.

Formoje nurodoma projekto idėjos kategorija, pavadinimas, aprašymas, informacija apie pareiškėją, preliminari projekto idėjos įgyvendinimo sąmata, projekto idėjos įgyvendinimo vieta (pasirenkama žemėlapyje), vizualizacijos.

Pateiktas idėjas autoriai gali redaguoti iki vertinimo etapo pradžios, vėliau keisti paraiškoje nurodytų duomenų nebus galima.

Dalyvaujamojo biudžeto priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašas

Konsultacijas teikia:

Dalyvaujamojo biudžeto priemonės įgyvendinimo, projekto idėjos parengimo, projekto idėjos atitikimo reikalavimams klausimais – Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja Asta Tamonienė, tel. nr. 8 609 88 379, el. p. asta.tamoniene@krs.lt; vyr. specialistė Žaneta Danauskienė, tel. nr. 8 607 31 513, el. p. zaneta.danauskiene@krs.lt

Idėjos pateikimo, paraiškos užpildymo, interneto svetainės naudojimo, vizualizacijų parengimo klausimais – Žemės ūkio ir kaimo plėtros vyr. specialistė Reda Levendrauskaitė, tel. nr. 8 671 90 187, el. p. reda.levendrauskaite@krs.lt

Teritorijų, architektūrinių sprendinių klausimais – Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Gabija Kušleikaitė, tel. 8 606 62 541, gabija.kusleikaite@krs.lt

Statybos, išlaidų pagrįstumo klausimais – Aplinkos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Katilius, tel. 8 686 52 536, egidijus.katilius@krs.lt

Kitais su priemone susijusiais klausimais – dalyvauk@krs.lt

Projektų idėjų vertinimas

-

2023 m. Dalyvaujamojo biudžeto priemonei pateikta 18 projektinių idėjų skirtingose Kauno rajono seniūnijose: Babtų, Batniavos, Garliavos apylinkių, Alšėnų, Samylų, Vandžiogalos, Domeikavos, Lapių, Kulautuvos, Kačerginės, Ringaudų ir Čekiškės.

Mažos apimties projektinių idėjų savivaldybė gavo 5, vidutinės apimties – 5, didelės apimties – 8.

Pateiktų projektų idėjų vertinimo etape vykdomi:

  • administracinės atitikties vertinimas – vertinama, ar prašymo formoje nurodyti visi reikalingi duomenys ir pateikti visi dokumentai.
  • projektų idėjų pasiūlymų atranka – vertinama, ar projekto idėjos pasiūlyme pateiktas išlaidų pagrįstumas yra realus (atitinka vidutines rinkos kainas), projekto idėjos sukurti rezultatai nebus naudojami komerciniais tikslais, projekto idėjos yra techniškai įgyvendinamos pasiūlyme nurodytoje vietoje, projekto idėjos sprendiniai neprieštarauja galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdo esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms toje teritorijoje eksploatuoti, projekto idėja atitinka Savivaldybės strateginio veiklos plano tikslus.

Balsavimas

-

Balsavimas vyks kovo 30 d. - balandžio 12 d. (imtinai) elektroniniu būdu.

BALSUOTI GALI TIK KAUNO RAJONE GYVENAMĄJĄ VIETĄ DEKLARAVĘ NE JAUNESNI NEI 18 METŲ ASMENYS.

Vienas gyventojas turi teisę balsuoti ne daugiau kaip už 3 projektų idėjas, atiduodamas po vieną balsą kiekvienoje projektų idėjų kategorijoje (mažos, vidutinės ir didelės apimties projektų idėjų kategorijos).

Minimalus būtinas surinkti balsų skaičius:

Mažos apimties projektų idėjoms – 100 balsų,

Vidutinės apimties projektų idėjoms – 200 balsų,

Didelės apimties projektų idėjoms – 400 balsų.

Balsavimo rezultatų vertinimas

-

Balsavimo rezultatų vertinimas vyks balandžio 13 - 26 d.

Šiame etape vertinimo komisija apibendrina balsavimo rezultatus ir teikia pasiūlymą vykdomajai institucijai patvirtinti minimalų gyventojų balsų skaičių surinkusių projektų idėjų sąrašą. 

Įvykdytas biudžetas

-

Daugiausiai gyventojų balsų surinkusios idėjos bus skelbiamos balandžio 27 d.

Mažos apimties projektų idėjos

  • BALSUOK €20,000

Vidutinės apimties projektų idėjos

  • BALSUOK €50,000

Didelės apimties projektų idėjos

  • BALSUOK €100,000

Galimos viešosios erdvės projektų idėjoms