Dalyvaujamasis biudžetas 2024

Esamas etapas

Rezultatų skelbimas

Dalyvaujamieji biudžetai etapai

Projektų idėjų teikimas

-

Projektų idėjos skirstomos į tris kategorijas: mažos apimties (neviršija 25 tūkst. Eur), vidutinės apimties (neviršija 75 tūkst. Eur) ir didelės apimties (neviršija 150 tūkst. Eur). Tas pats projekto idėjos pasiūlymas gali dalyvauti tik vienoje projektų idėjų kategorijoje.

PASIŪLYMUS GALI TEIKTI NE JAUNESNI NEI 18 METŲ FIZINIAI ASMENYS, NEPRIKLAUSOMAI NUO JŲ GYVENAMOSIOS VIETOS.

Būtinieji reikalavimai projekto idėjai:

  • turi būti įgyvendinama vienoje iš nurodytų Kauno rajono viešųjų teritorijų (žr. žemėlapyje);
  • turi būti nekomercinės paskirties, skirta gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti;
  • projekto idėjos sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemų eksploatavimui.

Projekto idėja teikiama užpildant elektroninę paraiškos formą.

Dalyvaujamojo biudžeto priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašas

Projektų idėjų vertinimas

-

Pateiktų projektų idėjų vertinimo etape vykdomi:

  • administracinės atitikties vertinimas – vertinama, ar prašymo formoje nurodyti visi reikalingi duomenys ir pateikti visi dokumentai.
  • projektų idėjų pasiūlymų atranka – vertinama, ar projekto idėjos pasiūlyme pateiktas išlaidų pagrįstumas yra realus (atitinka vidutines rinkos kainas), projekto idėjos sukurti rezultatai nebus naudojami komerciniais tikslais, projekto idėjos yra techniškai įgyvendinamos pasiūlyme nurodytoje vietoje, projekto idėjos sprendiniai neprieštarauja galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdo esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms toje teritorijoje eksploatuoti, projekto idėja atitinka Savivaldybės strateginio veiklos plano tikslus.

Teigiamai įvertintos projektų idėjos teikiamos viešam balsavimui.

Balsavimas

-

Balsavimas vyks balandžio 2-15 d. (imtinai) elektroniniu būdu.

BALSUOTI GALI TIK KAUNO RAJONE GYVENAMĄJĄ VIETĄ DEKLARAVĘ NE JAUNESNI NEI 18 METŲ ASMENYS.

Vienas gyventojas turi teisę balsuoti ne daugiau kaip už 3 projektų idėjas, atiduodamas po vieną balsą kiekvienoje projektų idėjų kategorijoje (mažos, vidutinės ir didelės apimties projektų idėjų kategorijos).

Minimalus būtinas surinkti balsų skaičius:

Mažos apimties projektų idėjoms – 125 balsų,

Vidutinės apimties projektų idėjoms – 250 balsų,

Didelės apimties projektų idėjoms – 500 balsų.

Rezultatų tvirtinimas

-

Šiame etape mero potvarkiu tvirtinamas minimalų gyventojų balsų skaičių surinkusių projektų idėjų sąrašas. 

Rezultatų skelbimas

-

Baigti dalyvaujamieji biudžetai

Dalyvaujamasis biudžetas 2024