Svarbi informacija teikiantiems projektų idėjas Dalyvaujamajam biudžetui

2024 m. Kauno rajono savivaldybės Dalyvaujamojo biudžeto priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašas

Dalyvaujamajam biudžetui atrinktų viešųjų erdvių sąrašas

Sąmatos formos šablonas

Projektų idėjas gali teikti ne jaunesni nei 18 metų fiziniai asmenys, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos.

Projektų idėjas gali teikti tik prie svetainės prisijungę autentifikuoti asmenys. Idėja teikiama užpildant elektroninę formą, kurioje nurodoma:

 • projekto idėjos kategorija (mažos apimties, vidutinės apimties arba didelės apimties projektų idėjos);
 • projekto idėjos įgyvendinimo vieta;
 • projekto idėjos pavadinimas;
 • projekto idėjos aprašymas;
 • preliminari projekto idėjos vertė;
 • preliminari projekto idėjos sąmata (pareiškėjas prisega sąmatos dokumentą);
 • vizualizacija (rekomenduojama);
 • kontaktinė informacija.

Projektų idėjos skirstomos į tris kategorijas:

 • mažos apimties (įgyvendinimo vertė iki 25 tūkst. Eur)
 • vidutinės apimties (įgyvendinimo vertė iki 75 tūkst. Eur)
 • didelės apimties (įgyvendinimo vertė iki 150 tūkst. Eur)

Tas pats projekto idėjos pasiūlymas einamaisiais metais teikiamas 1 kartą ir gali dalyvauti tik vienoje mažos, vidutinės arba didelės apimties projektų idėjų kategorijoje. Projektų idėjų kategorija pasirenkama pagal teikiamos projekto idėjos sąmatos dydį.

Projektų idėjas gali teikti ne jaunesni nei 18 metų fiziniai asmenys, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos.

Būtini reikalavimai projekto idėjos pasiūlymui:

 • projekto idėja turi būti įgyvendinama Savivaldybės teritorijoje esančiose viešosiose erdvėse, valstybės ar savivaldybės valdomoje bendrojo naudojimo žemėje, kuri paimta visuomenės poreikiams tenkinti;
 • projekto idėja turi būti nekomercinė, skirta viešosios infrastruktūros (išskyrus gatvių / kelių apšvietimo įrengimą, rekonstrukciją ir remontą, gatvių / kelių, šaligatvių, 4 pėsčiųjų, dviračių takų įrengimą, rekonstrukciją ir remontą) ir gyvenamosios aplinkos gerinimui;
 • projekto idėjos sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemų eksploatavimui.

KONSULTACIJAS TEIKIA:

Dalyvaujamojo biudžeto priemonės įgyvendinimo, projekto idėjos parengimo, projekto idėjos atitikimo reikalavimams klausimais – Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė Žaneta Danauskienė, tel. nr. 8 607 31 513, el. p. zaneta.danauskiene@krs.lt

Idėjos pateikimo, paraiškos užpildymo, interneto svetainės naudojimo, vizualizacijų parengimo klausimais – Žemės ūkio ir kaimo plėtros vyr. specialistė Reda Levendrauskaitė, tel. nr. 8 671 90 187, el. p. reda.levendrauskaite@krs.lt

Teritorijų, architektūrinių sprendinių klausimais – Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Aušra Kardzienė, tel. 8 676 93 881, ausra.kardziene@krs.lt

Paveldo teritorijų klausimais – Urbanistikos skyriaus vyr. specialistas Žilvinas Rinkšelis, tel. 8 37 305 584, zilvinas.rinkselis@krs.lt

Statybos, išlaidų pagrįstumo klausimais – Aplinkos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Katilius, tel. 8 686 52 536, egidijus.katilius@krs.lt

Kelio apsaugos zonų klausimais – Kelių ir transporto skyriaus vyr. specialistas Lukas Gritis, tel. 8 674 97 059, lukas.gritis@krs.lt

Kitais su priemone susijusiais klausimais – dalyvauk@krs.lt